Klachtenregeling

Hoe goed we ook ons best doen, ook in huisartsenpunt Bennekom gaan er dingen mis. 

We stellen het zeer op prijs als u zaken die mis gaan of dingen waar u tegenaan loopt bij ons meld. Dit kunt u mondeling doen bij de huisarts of diens assistente.

Wanneer u vind dat we uw mondelinge klacht niet goed oppakken of oplossen kunt u schriftelijk een klacht bij ons indienen.

Natuurlijk hebben we voor mondelinge en schriftelijke klachten een goede procedure, conform de standaarden van de praktijkaccreditering.

Desgewenst kunt u gebruik maken van ons digitale klachtenformulier.

Mocht dit ook niet goed gaan dan is de praktijk nog aangesloten bij klachtenregeling Zuid-Nederland