(C)VRM onderzoek

2016 staat bij ons in het teken van vaatrisico.

Hart- en vaatziekten gelden als 2e meest voorkomende doodsoorzaak van de totale sterfte in Nederland, dus voorkomen hiervan heeft veel waarde.

Daarom screenen wij bij ons bekende risicopatiënten dit jaar d.m.v. een vragenlijst, bloed- en urineonderzoek en een onderzoek op de praktijk.

Hierna wordt gekeken of u behandeld zou moeten worden en als u al in behandeling bent of dit voldoet aan de huidige inzichten.

Mocht u denken risico te lopen en bent u mogelijk niet opgemerkt, dan kunt u zelf kijken of u risico loopt door te kijken naar test uw risico  Als u er niet uit komt kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Het onderzoek is vrijwillig en levert geen kosten voor u op, m.u.v. de kosten van het bloed- en urineonderzoek, dit komt ten laste van uw eigen risico.

De adviezen zijn natuurlijk vrijblijvend, al doet u er goed aan ze ter harte te nemen!


31-01-2016