Elektronische uitwisseling medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 kunnen huisartsen, huisartsenposten en apotheken alleen nog met voorafgaande toestemming van de patient medische gegevens opvragen via het Landelijk Schakel Punt (voorheen het Elektronisch Patientendossier). Andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. Wilt u dat wij (o.a. in geval van nood) uw gegevens wel ter beschikking mogen stellen aan de Huisartsenpost en uw medicatie aan de apotheek, laat het ons dan weten. U kunt ons toestemming geven via: www.ikgeeftoestemming.nl of dmv het toestemmingsformulier. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vzvz.nl of kunt u bij ons om een folder vragen.
09-08-2013


26-08-2013