Welkom

Welkom op de website van huisartsenbennekom.

balie

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

In het zorgpunt zijn de volgende huisartspraktijken gevestigd:

Visie

Onze doelstelling bestaat uit (huisartsen)zorg leveren in de breedste zin van het woord. Daarbij staat de patiënt centraal, moet de zorg zoveel mogelijk dichtbij en in de buurt geleverd worden en bekleedt de huisarts zijn/haar spilfunctie.  Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: vergroting van de zelfredzaamheid van de patiënt  en speciale aandacht voor de oudere patiënt en  preventieve zorg.

Missie

Door de lokalisatie van genoemde vier praktijken in het nieuwe gebouw zijn we in staat onze visie gestalte te geven. Samenwerking onderling en met ander zorgverleners in de eerste en tweede lijn is daarbij een instrument om tot een nog betere zorgverlening te komen.

Kwaliteitskeurmerk NHG 

Wij zijn trots te kunnen melden dat huisartsenpuntbennekom sinds 5 augustus 2015 de NHG-praktijkaccreditering is toegekend. Dit is een kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Huisartsen Genootschap dat laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

 NHG accreditatie keurmerk